ALGEAN GREECE Α.Ε.

Η Algean Greece Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών –διαμεσολάβησης και συμμετοχών, με έδρα την Αθήνα, συμμετέχει με ποσοστό 100% στις εταιρίες:

2014

Ισολογισμός Algean Greece A.E.
Πρόσκληση τακτικής ΓΣ

2013

Ισολογισμός Algean Greece A.E.
Πρόσκληση τακτικής ΓΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Omni Apico Greece, Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Έδρα: Λ. Κηφισίας 78, 15125 Μαρούσι. Διαχειριστές είναι η κα Άννα Σπηλιοπούλου και ο κος Γεώργιος-Ηλίας Ηλιάδης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα.
(2014)
(2013)

Algean Property, Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Έδρα :Λ. Κηφισίας 78, 15125 Μαρούσι. Διαχειριστές είναι η κα Άννα Σπηλιοπούλου και ο κος Γεώργιος-Ηλίας Ηλιάδης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα.
(2014)
(2013)

Seez Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Έδρα:Λ. Κηφισίας 78, 15125 Μαρούσι. Διαχειριστές είναι η κα Άννα Σπηλιοπούλου και ο κος Γεώργιος-Ηλίας Ηλιάδης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα.
(2014)
(2013)

Quintessentially Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Έδρα: Λ. Κηφισίας 78, 15125 Μαρούσι. Διαχειριστές είναι η κα Άννα Σπηλιοπούλου και ο κος Γεώργιος-Ηλίας Ηλιάδης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα.
(2014)
(2013)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 78, Μαρούσι 151 25
Τηλέφωνο: 210 6833300